PRISER

Anmälan/Betalning/ Medelmskap (information in english further down)

Anmälan till virginia@ashtangayogagnesta.se eller ring 070-4959086
När du har fått din plats bekräftad betalas kursavgiften in på
Bankgiro 301-3943
-kom ihåg att ange namn och vilken kurs betalningen avser. Kortbetalning är ej möjlig.
-kursen ska vara betald 5 dagar före kursstart för garanterad plats.
-pensioner, långtidssjukskriven, studenter och arbetssökande 10 % mindre,priser syns i parantes.
-Stängt alla röda dagar !

Klippkort
 1600kr (1440) gäller 6 månader från utställt datum


Dropp in 180 kr per gång
student/pensionär 145

Nybörjare och Privatklass 550 kr/timme (470kr, 460 för nybörjare vid första tillfället. Klassen hålls hemma hos mig eller hemma hos dDig som söker, då tillkommer dock milersättning 19 kr/mil. (auch auf deutsch)

Workshop och retreat : priser finns under ikon Workshop


Priser för konsultation via skype, telefon och mail : 

Telefon och skype 450 kr 45 minuter

Mailkontakt 300 kr

Workshop och retreat priser finns under ikon workshop


Föreläsning om yoga/trauma samt föreläsning om sex och samlevnad och sexuell våld för skolklasser kontakta mig via mail eller telefon.(auch auf deutsch)Registration and payment

Registration

You registrade yourself through sending e-mail to 
virginia@ashtangayogagnesta.se or by calling 070 49 59 086

Payment to bankgiro 301-3943/swish 070 49 59 086 or at the shala.
Receipt at the shala or mail.
Yoga is healthcare dedutible.
Senior-citizen,longtime sick paid,unemployed 10% off, prices in parenthesis.

10xpunchticket 1600 kr (1440)

Dropp in 180 kr (160)

Beginners and Privatclass 550 kr (470, 460 for beginner first time)

Workshps/retreat : prices you`ll find under icon workshop

Prices for skype/mail and telefon consultation :

Session via skype and telefon : 450 sek 45 minutes

Conversation via mail 300 sek

For
Lectures on topic yoga/trauma/sexuel abuse and educational lectures for schoolclass on topic sex education as well as sexuell abuse, please contact me by mail or telefon

Important: All payments in advance at least two days before session.

Payed sessions expire six month after payment.