1 års kurs  fördelat på 8 helger i : 
 
- att integrera och förstå de olika tekniker yogan och kriya  förslår för att påverka  vårt innre förhållningssätt. Därav utvecklas successivt den spiritueller förmågan att expandera medvetenheten. Den förmågan gör att Du kan se Dig själv och din omgivning från andra vinklar, och själv kan ändra ditt hittils förutspåbara beteende.  
Samtidigt lär vi oss  buddhistiska tantrameditationer för att utveckla 
kärlek och medkännande och förmågan att hantera starka känslor. 
  
Då det är i det närmaste omöjligt att i korta drag förklarar innehållet av   kursen och hur den lärs, ut vill jag bjuda Dig som är intresserade   på ett gratis introduktionsmöte.

Nedan hitta Du grundstrukturen och teman till  helgerna . 

Tveka inte att ringa om Du har frågor 0704959086 
Informationsmötet äga rum den : datum och plats kommer snart. 

Varmt välkommen 

KURSER

 
 

Kurs 1 dag 1 
 
Teoretisk och praktisk lärandet av: 
Konsten att utföra asana i djup koncentration genom aslappning, samt att varsebli spänningar och dess orsak.  
-Shatkarmas(reningstekniker) Jneti : att hålla näsan ren, och varför. 
                                                     Nauli : Rening av bukens inre organ genom
                                                                    massageteknik.
-Mahabandha: en första kontakt med muskellåsen och första försöket att
 på verka energierna via viljekraft). 
-De första  och sista asanas (se listan med alla Asana i slutet av texten)   ur Ashtangayogans serie, varvad med Kriyans avslappningsmetoder. 
  -Yoga nidra:
  rotation av medvetenhet  genom kroppsdelarna,iett försök att släppa
  kontrollen för att kunna slappna av, och låta eventueller känslor som kan 
  kommer upp, kännas  och ta ny plats. 
  Alla asanas kan utföras med perfektion redan från början.
  Läs gärna om hur under ikonen Asana.

Frukost 

Chitta vidja –Sinnets psykologi enligt Patanjalis ashtanga yoga: 
-Gunas  
-Chitta/chittavritthi 
-Chakran 
-Asana workshop 
-Pranayam (en första enkel andningsövning)  

Lunch

Buddhism: 
-De tre juvelerna, en sammanfattning av buddhisms väg. 
-Bodhichitta/Bhakti     yoga: hängivelsens yoga, kanalisera känslor till livets högre realiteter, 
 expandering, förstärkning och rengörningsprocess av känslorna.   Med andra ord : vi lär oss att odla kärlek och empathi . 
-Navadha bhakti – dem nio steg av bhakti yoga 
-Mantrareciterande -Om mani padme hum-   mantra för att utveckla medlidande. 
 
Kurs 2 dag 1

-Shatkarmas(renigungstekniker) Dantha Dhauti. Serie av reningstekniker för munhälsa, huvud,öronen och ögonen. 
-Asana praktik som känt (se slutet av texten) 
-Yoga nidra, 
- Pranayam. 

Frukost 
-Mooladhara chakra 
-Gunas påverkan på Mooladhara 
-Asana workshop 
-Mooladhara praktik: 
  ,-hitta moolabandha, -humming bee (ljudvibration),-mantra         yoga-, specifik visualiserande för att få en icke intellektualiserade 
 känsla av mooladharas innebörd!
 
Lunch 

Tid för frågor/reflektion 
Den första av de fem buddhafamiljerna: Amogasiddhi  och gröna Tara. 
Teman:  
-Avund 
Grön Tara-   moder av alla buddhor som hjälpa oss att förstår våra jordliga projekt. 
-Högre Tantra meditationer. 
Grön tara meditation (den kvinnliga buddha, Universums moder och moder till alla buddhor)  med mantra reciterande  från den “högre” tantra yogan. 
 
Kurs 2 dag 1  

Hur har det gått sen vi sågs sist? Vi tar en kvart och tittar på “the ups and downs” på vår spirituella väg(sadhana) de sista 6 veckor. 
-Asanapraktik som känt + se* 
-Yoga nidra,-pranayam, 
- Mooladhara praktik 

Frukost  

-Swadhisthana chakra  
-Gunas påverkan på Swadhistana 
Tantra: Du utövar yoga? - då utöver Du tantra. 
-Myter,sanningar och missuppfattningar runt Tantra. 
 Ingen Tantra utan Mantra (subtil ljudvibration genom speciell utformade 
 ord och meningar),Yantra   (visualiserande på mystiska diagrammer) och visualiserande av, 
 samt identifierande medde upplysta aspekter som gudar/gudinnor.
 inom buddh
ism representera.  
-Asana workshop 
-Swadhisthana praktik 

Lunch 

Tid för frågor och reflektion 
De fem buddhafamiljerna: 
-Ratnasambave 
 Tema: stolthet 
-Gul Tara 
Tema: 
-Generositet och oberoende.  
Gula tara  meditation. Slut 
 
Kurs 2 dag 2 

Asanapraktik som känt+se*
- Yoga nidra,
- Pranayam, 
-Swadhistanachakra praktik. 
 
Frukost  

Tantra fortsättning:   den allomfattande läran som  alltid anpassas till vår tid och dess 
 utmaningar, aldrig stagnerande i fixerade dogmer. 
-Sexuell tantra versus celibat tantra: 
-Shiva(-ism) och shakti(ism) förklarade.  
-Skillnad mellan sutra och tantra. 
-Asana workshop 

Lunch 

Karmamudra – en introduktion om kraftfulla buddhistiska meditationer,   med avsikt att kunna utveckla sexualiteten i högre syfte. 
 Gul tara meditation  
 
Kurs 3 dag 1  

Hur har det gått sen vi sågs sist? En kvarts utbyte och reflektion. 
-Asanapraktik som känt + se boxen, 
-Yoga nidra, 
-Pranayam , 
-Swadhisthanachakra praktik.
 
Frukost 

Patanjalis Ashtangayoga 
 Patanjalis yogasutra
  (korta, icke förvrängbara meningar som bygga på     varandra) är med sina mer en 2000 år fortvarande den absolut 
 mest klarsynta klassiska texten som någonsin skrivits om   det mänskliga psyket.Den vediska Yogan och buddhism har studerat   bevisligen medvetandet i mer än 5000 år,   och har förstått och kan förklara alla mekanismer som påverka vårt psyke.  
Dagens tema är de första två av de åtta steg till fullständigt klart medvetande: 

-De 5 Yamas (beteende regler) : Ahimsa/icke våld, satya/ärlighet, asteya/att inte stjäla, brahmacharya/avhållsamhet och aparigraha/icke hortande. 

-D
e 5 Niyamas-individuella samt spirituella discipliner: Sauca(renlighet), Santosa(belåtenhet), Tapas(brinnande ansträngning och anspråkslöshet), swadhyaya(studerandet av självet och heliga skrifter), ishwara pranidhana(att helt och hållet “överlämna” sig till det som är högre en vårt person, medveten om ens egen otillräcklighet). 
-Manipura chakra-Asana Workshop 
-Manipura chakra praktik 

Lunch 

Buddhas åttafaldiga väg. 
De fem buddhafamiljer: 
Akshobya  
Tema:  
-Dualism och hatiska beteenden. 
Blåa Tara 
-Blå Tara meditation  
 
Kurs 3 dag 2  

-Asana, 
-Yoga nidra,  
-Pranayam,  
-Manipurachakra praktik. 

Frukost 

Patanjalis ashtanga yoga fortsättning: 
-3 –Asana teori 
- 4-Pranayam (först i samband med “Prana” kurs 5) 
Gunas påverkan på manipura chakra 
Asana workshop 
Manipura praktik 

Lunch 

Buddhas åttafaldiga väg  
Buddhism om Dualism.  
Blå Tara meditation. 
 
Kurs 4 dag 1
 

-Asana som känt + se * 
-Yoga nidra, 
-Pranayam, 
-Manipurachakra praktik. 

Frukost 
 Patanjalis ashtanga yoga fortsättning: 
-5 Pratyahara(att dra sig tillbaka från intryck i möjligaste mån), 
-6 Dharana (single-pointed koncentration), 
-7 Dhyana(meditation) och  
-8 Samadhi(upplysning och dem olika stadier av det). 
Anahata chakra  
Asana Workshop 
Anahata chakra praktik 

Lunch 

De fem buddhafamiljer fortsättning: 
-Amitabha buddha,tema: begär. 
Röda Tara 
-Röda Tara meditation med mantra reciterande 
 
Kurs 4 dag 2

-Asana , 
-Yoga nidra,
-Pranayam
-Manipurachakra praktik. 

Frukost

Yogans anatomi: 
-Koshas, Nadis, ida, pingala, shushuma. 
-Gunas påverkan på anahata . 
-Asana workshop 
-Anahata praktik 

Lunch 

Buddhism och begär fortsättning. 
Röda Tara med mantra recitering. 
 
Kurs 5 dag 1  

-Asana som känt + se * 
-Yoga nidra, 
-Pranayam, 
-Anahatachakra praktik. 

Frukost 

Yogans anatomi fortsättning: 
-Nadi shodhana 
-Prana(kortfattat förklaring om den vitala energikraften) 
-pranayama 
-Vishuddhi chakra 
-Asana workshop 
-Vishuddhi praktik 

Lunch 

De fem buddhafamiljerna fortsättning: 
-Vairocana buddha. 
 Tema: ignoranz. 
 Vita Tara 
-Vita Tara meditation med mantra reciterande 
 
Kurs 5 dag 2 
 
-Asana som känt, 
-Yoga nidra, 
-Anahatachakra praktik. 

Frukost 

Kommunikation: innan vi titta på vishuddi chakra avilket är kommunikationens centrum behöver vi hitta ett gemensam språk och därav reda ut enstaka ord och dess innebörd. 
Gunas påverkan på Vishuddhi 
Asanaworkshop 
Vishuddhi praktik 

Lunch 

Jnana Yoga: Koncepter , ideer, principer, regler ett mentalt fängelse? 
Vita tara meditation med mantra reciterande 

Kurs 6 dag 1  
-Asana som känt + se * 
-Yoga nidra, 
-Pranayam, 
-Vishuddhi chakra praktik. 

Frukost 

Teman: 
Siddhis(övernaturliga förmågor) som utvecklas på den yogiska vägen är 
verkliga dock ingenstans målet, i synnerhet inte för en annars andlig 
outvcklade människa. 
Ajna chakra  
Asana workshop 
Ajna chakra praktik 

Lunch 

Vad händer när vi dör? 
Vad händer rent fysiskt medans vi dör 
och vad som tros händer efteråt. Den tibetanska dödsboken beskriver projektionerna vi kommer att upplevadirekt efer döden inträffat.
Boken ger oss kunskap om hur vi,  som leva här och nu, kan ta oss  an dessa projektioner och lär oss att känner igen de och därav inte behöver
frukta okända fenomen när vi väl dör. 
Mantra reciterande: Om mani padme hum (mantra för att utveckla medlindet) 

Kurs 6 dag 2 

-Asana som känt, 
-Yoga nidra, 
- Pranayam
-Ajnachakra praktik. 

Frukost
 

Teman: 
-Karmayoga 
-Gunas påverkan på Ajna chakra 

Asanaworkshop 
Ajna praktik 

Lunch 

Tibetanska dödsboken fortsättning: 
Meditation 

Kurs 7 dag 1  

-Asana som känt + se *
-Yoga nidra, 
-Pranayam, 
-Ajnachakra praktik. 

Frukost 

Teman: 
- Hjärnan 
- Bindu 
Asana workshop 
Chakra-mantra reciterande och meditation enligt kriya. 

Lunch 

Teman: 
Buddhism om -hopplöshet/maktlöshet 
                         - att överkommer moralism. 
Meditation 

Kurs 7 dag 2

-Asana som känt + se boxen, 
-Yoga nidra, 
-Pranayam, 
-Trataka meditation (koncentrerande på ett objekt). 

Frukost 

Teman:
 -Sahasrara 
 -Trataka 
Asana workshop 
Trataka meditation
 
Lunch 

Teman: 
Buddhism om: 
-lidande, 
-impermanens   
-ego/egolöshet. 
Meditation 
 
Kurs 8 dag 1 

-Asana + se *
-Yoga nidr,
- Pranayam
- Meditation

Frukost 

Tema: 
Sadhana den spirituella vägen tips och fällor. 
Asanaworkshop 

Lunch 

Sadhana fortsättning. 
Meditation 

Kurs 8 dag 2  

Asana, idag: yoga for fun
 -Yoga nidra, 
-Pranayam, 
-Meditaton, 

Frukost 

Tid för reflektion: Vi ta upp frågor och funderingar. 
Asanaworkshop 

Lunch 

Tid för reflektion. Vi ta upp frågor oh fuderingar 
Meditation och chanting 
Fest för alla som vill. 
 
  
 
 

Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 Asana 
Suryanamaskar a(solhälsning)+ Marjari-asana(cat stretch pose),Shavasana(vilopose) - avslutande: Urdhva-Dhanurasana(bryggan) ,Pascimatasana(sittande ryggstretch)shavasana(viloposition),Sarvangasana(skulderstående), Halasana(plogen),Karna-pidasana(öronpress),Urdhva-Padmasana(uppåt lotus),Pindasana(bollen),Matsyasana(fisken),Uttana-Padasana(utsräckta benpose),Cakrasana(hjulpose),Sirasana(huvudstående),Baddha-Padmasana(bunden lotus),Yoga mudra(del av förgående asana),meditativ sittande position anpassade efter dina behov, Utplutih(flyta uppåt),Shavasana/yoga nidra. Nauli, Suryanamaskar B, Padangusth/Pada-hast-asana,(stortå/hand/fotställning),Uttitha Trikonasana A+B(utsträckt triangel)och variationer,  A+B,Maricyasana A+C(den vises asana),Kurmasana/Supta-kurmasana(Sköldpaddan/skölpaddans rygg),Garbha-pindasana). 

Simha kriya, Parsvottan-asana(intensiv sidotretch), Uttitha-hasta-padangust-asana(utsträckt hand stortåställning),Dand-asana(stavposition), Pascimatan-asana A+B(sittande ryggstretch, Purvatan-asana(omvänd planka). 

Utthita parsvakon-asana(utvigdad sidoposition),Prasarita-Padottan-asana(bredbent framotställning),Ardha- baddha-padma-pascimatasana(halvbunden lotusposition), Baka dhyanasana(tålmodig tranposition)salabhasana(gräshoppar-position)Sarpasasana(ormposition),Dhanurasana(bågposition).  

Ardha-Baddha-Padmottasana(halvbunden lotusstretch position),Utkatasana(maktfull position),Janusirsasana A,B och C (huvud-knä position),Navasana(båt positon), Bhuja-pindsana (armpress , Baddha-konasana(bunden ängel position), Setu bandhasana(brobygg position). 

Virabhadrasana A+B(Krigaren),Digasana(riktnings position),Tiryan-mukhaipada-pascimatanasana(Sned utsträckning ansikte ben position), Laghu-Vajrasana (blixt-position), Upavista-konasana(sittande ängel position), Supta konasana(supin ängel position), Supta-padangust asana(liggande stortåposition). 

Ubhaya-padangusthasana(båda fötter stortåposition),Urdhva-Mukha-pascimottasana(uppåt tittande ruggstretchposition, Bharadvajasa(helig namn position),Pinca-Mayurasana(påfågelfjäder position),Mayurasana(påfågelposition). 

Visvamitrasana(namn av helig person position), Vasisthasana(namn av helig person position),Galavasana(namn av helig person position) 
 
 
 
 
 
 


 


Privatklass och/ eller konsultation via mail, telefon och skype
Nybörjare

Här är Du välkommen oavsett om Du är totalt nybörjare eller avancerad utövare eller själv instruktör. Är Du nybörjae få Du lära Dig dem viktigaste tekniker inom Asana(positione pranayam(andningsmetoder såväl som introduktion i filasofien och verktyg till meditation.
Avancerad och/eller instruktör
Du som har en regelbunden praktik kan få nya verktyg och få hjälp att övervinna dem hindren Du möter. Varje seriös utövare kommer så småningom att behöver hjälp att förstår dem olika processer vi genomgå på omvandlingens resa.
Spiritueller kriser och trauma
 Ingen spirituell utveckling händer utan existensieller frågor/kriser. Var och en har upplevd trauman och yoga få  obearbetade händelse att dyka upp. Där finns inga stor eller små trauman utan enbart trauman som behövs ses och kännas för att kunna växer irfån dem.
Självklart har även jag behövd och sökt hjälpen att genomskåda mina  tankebanor och vanor. Ibland räcker det med enstaka gånger ,ibland mer regelbunden. Så,tveka inte och ring,
Privatklassens plats är antingen hemma hos mig i mitt eget lilla yogarum eller hemma hos Dig.
 


 


 


En Timme , en Asana.
Under en timme gå vi på djupet genom en enda asana. Belyser denna in ifrån och ut. Otrolig givande att ta sig tid att stanna med en enda övning och få ihop alla bitar som tillhör såsom andning,styrka,avslappning, meditation och teknik. 

  

Nybörjare

För dig utan erfarenhet av Ashtanga yoga eller som har gått en helgkurs.

Du introduceras till grunderna i Ashtanga yoga.

Du lär dig andningsteknik (Ujjaji), kroppslås (Bandhas), solhälsning A + B (suryanamaskara). Vi går också grundligt igenom de stående ställningarna (Asanas) samt några avslutande

övningar i ett väldigt lugnt tempo.

Senare inom kursen lägga vi fokus på att koppla ihop andning med rörelse och får därigenom ett flöde (vinyasa) genom ställningar. Dessutom lär du dig nu fokuseringpunkter (dhristi), några sittande ställningar och fler avslutande ställningar.